FM

Inleiding

In dit examen wordt getoetst of de kandidaat kennis en inzicht heeft van FM inclusief geldende bepalingen.

Om het examen Sprinklertechnicus FM te kunnen volgen moet de cursist in het bezit zijn van het diploma Sprinklertechnicus (of soortgelijk).

Planning en aanmelden

Een Sprinklertechnicus FM examen wordt tijdens 1 dagdeel afgenomen.
Het actuele rooster is te vinden op: https://cibv.nl/overzicht-examens-brandbeveiliging/

Onderdelen per examen

 Sprinklertechnicus FM
* Open vragen 120 min.

Behalen diploma
Sprinklertechnicus FM: eindcijfer 6 of hoger geeft recht op een diploma

Geldige legitimatie verplicht
Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (zie examenreglement) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen

Algemeen: Een zwart schrijvende pen
Voor het beantwoorden van de vragen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine
Open vragen: Bij het examen mag u gebruik maken van (door u zelf mee te nemen) normen, ook benaderbaar via tablet en eenvoudig tekenmateriaal

Overige informatie

De kandidaten ontvangen ca. 2 weken voor het examen een uitnodiging  met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd en locatie (dit verschilt per examen).

Deze webpagina geeft een samenvatting van de belangrijkste informatie. Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement alsmede de eindtermen:

Eind-en-toetstermen Sprinklertechnicus FM