↓ Spring naar submenu

Aankomend Sprinklertechnicus (voorheen Sprinklertechniek I)

In dit examen wordt getoetst of de kandidaat kennis en inzicht heeft van NEN-EN-12845:2015 / NEN-1073:2018 inclusief geldende bepalingen. Daarnaast moet de kandidaat in staat zijn om onder toezicht van een sprinklertechnicus ontwerptekeningen voor “standaard” sprinklerinstallaties te vervaardigen.

Sprinklertechnicus (voorheen Sprinklertechniek II)

In dit examen wordt getoetst of de kandidaat in staat is om zelfstandig alle voorkomende sprinklerinstallaties te ontwerpen. Daarnaast moet de cursist specifieke kennis van sprinklertechniek en de aanleg van vast opgestelde water voerende blusinstallaties hebben.

Acceptatie CIBV diploma door het CCV

Het CIBV diploma voor (Aankomend) Sprinklertechnicus is opgenomen in het overzicht van diploma’s die geacht worden te voldoen aan de toetstermen zoals aangegeven in de certificatie- en inspectieschema’s voor VBB systemen.

Erkende sprinklerinstallateurs dienen medewerkers in dienst te hebben die beschikken over deze diploma’s.

Overzicht examens

Kijk in het overzicht voor de actuele data van de examens: Eerstvolgend examen

Het is mogelijk om bij hetzelfde halfjaarlijkse examen deel te nemen aan zowel het examen Aankomend Sprinklertechnicus (Sprinklertechniek I) als het examen Sprinklertechnicus (Sprinklertechniek II). Op verschillende dagen kort achter elkaar zal het examen Aankomend Sprinklertechnicus en het examen Sprinklertechnicus worden afgenomen. Het diploma voor Sprinklertechnicus zal uitsluitend worden afgegeven als ook voor alle onderdelen van Aankomend Sprinklertechnicus minimaal een 6 is behaald.

Voor de examens Aankomend- en Sprinklertechnicus blijft een voldoende voor een examenonderdeel 24 maanden geldig.
Binnen deze periode kan er herexamen(s) worden afgelegd.

Het examen

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste informatie. Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement alsmede de eindtermen, te downloaden onderaan deze pagina.

Onderdelen per examen

Meerkeuzevragen 30 min.
Hydraulisch rekenen 135 min.
Ontwerpen 180 min.

Geldige legitimatie verplicht

Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (zie examenreglement) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen

  • Uitsluitend een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine
  • Voor de onderdelen Hydraulisch rekenen en Ontwerpen mag u gebruik maken van normen, syllabi en andere literatuur en eenvoudig tekenmateriaal
    (door u zelf mee te nemen)

Overige informatie

Tijden: tussen 08:30 en 17:00 uur

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een bevestiging per e-mail  met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd.

In verband met de wisselende grootte van de examengroepen worden de examens op diverse locaties afgenomen. De juiste locatie wordt per examen doorgegeven in de uitnodiging die de kandidaten ontvangen.

Het examen wordt alleen in het Nederlands afgenomen. Het is niet mogelijk om het examen in een ander taal af te nemen.

Top