↓ Spring naar submenu

Waarom een register vakbekwaamheid?

De beveiligingswereld is een roerige wereld die steeds in beweging is. Technische beveiligingsmiddelen worden steeds geavanceerder, daders maken steeds meer gebruik van moderne aanvalsmiddelen, inzichten in de beveiligingsaanpak veranderen continue en niet op de laatste plaats; regelgeving verandert elk jaar.

Een vakbekwaamheidsdiploma wat ooit is gehaald blijft zijn geldigheid houden, maar zegt niks van de actuele kennis en kunde van deze persoon in het “Nu”. Met andere woorden: is deze persoon op de hoogte van de actuele normen, reglementen, ontwikkelingen en producten in de beveiliging. Hierdoor is het belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe actueel en hoe uitgebreid de kennis en kunde van een persoon nu daadwerkelijk is.

CIBV maakt door middel van het register op een eenvoudige wijze de kwaliteiten helder. Er is in de markt een behoefte aan een duidelijk onderscheid tussen (goedwillende) DHZ-beveiligers en échte vakmensen; échte beveiligers. De vakman/vrouw die geschoold is en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en eisen.

Voor wie is het register bedoeld?

Het register is een openbaar, publiek toegankelijk register en het CIBV registreert vakbekwaamheid van natuurlijke personen. Vooralsnog voor de vakbekwaamheden: MBV, TBV, TBMB, Beveiliger, CCTV-VSS, BoCA en VoCA. Voor iedereen (klanten, verzekeraars, CI’s, etc.) gemakkelijk te raadplegen op de site: www.cibv.nl.

Wat wordt in het register vastgelegd?

In het register worden de volgende kenmerken van vakbekwaamheid geregistreerd:

 • Naam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Diploma (soort vakbekwaamheid)
 • Level
 • Vervaldatum register

Waarborg privacy register

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor het register, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Het CIBV Vakbekwaamheidsregister is aangemeld onder nummer 1626934 bij De Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook onze privacyverklaring.

Enkele kenmerken (en voorwaarden) van het register

 • Opname in het register geschiedt op basis van vrijwilligheid.
 • Registratie is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
 • Iedereen geeft schriftelijk toestemming voor registratie in het register.
 • De registratie van vakbekwaamheid is voor een periode van 2 jaar voor level 1 en 2.
 • De registratie van vakbekwaamheid is voor de periode van 5 jaar voor level 3.
 • De registratie vervalt automatisch op vermelde vervaldatum van het register.
 • Een half jaar voor datum einde registratie krijgt persoon een email dat registratie verloopt.
 • Iedere geregistreerde is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de registratietermijn van 2 of 5 jaar.
 • CIBV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlopen termijn van 2 of 5 jaar of schade die daar uit voortvloeit.
 • Beëindiging van registratie kan eenvoudig worden aangevraagd bij CIBV.

Voorwaarden voor eerste registratie

 • Elke persoon die bij CIBV examen doet voor MBV, TBV of TBMB kan na afgifte van een diploma voor dat vakgebied geregistreerd worden in het register.
 • Aan deze registratie zijn geen kosten verbonden (de eerste registratie is dus gratis bij het behalen van het diploma bij CIBV ).
 • Startdatum in register is datum van het examen. Na 2 jaar vervalt de registratie.
 • Personen die reeds in het bezit zijn van een MBV, TBV of TBMB-diploma kunnen na het volgen van een opfristraining voor hun vakgebied worden opgenomen in het register.
 • Alléén trainingen van opleiders waarmee CIBV een overeenkomst heeft afgesloten en die voldoen aan de eisen, gelden als toelating voor registratie in het register.
 • Bijkomende voorwaarde is dat de geldigheid van het oorspronkelijke diploma MBV, TBV of TBMB, geverifieerd kan worden door CIBV.
 • Voor vakbekwaamheid Beveiliger gelden andere voorwaarden. Naast aantoonbaarheid van diploma Beveiliger 2, aantoonbaar 3 jaar werkzaam zijn in de branche moet een verplichte opfriscursus gevolgd worden bij een opleider waarmee CIBV overeenkomst heeft afgesloten.

Voorwaarden voor vervolgregistratie

 • Na 2 jaar van registratie verloopt de geldigheid van het register.
 • Als u na 2 jaar nog opgenomen wilt worden in het register, dan moet u eerst een ééndaagse opfristraining volgen.
 • Een half jaar voor aflopen van de registratie ontvangt u van CIBV éénmalig een mail waarin u attent gemaakt wordt op het aflopen van de registratie.
 • U bent zelf verantwoordelijk dat u tijdig een opfristraining volgt bij één van de opleiders waarmee CIBV een overeenkomst heeft gesloten.
 • Informatie staat op de site. Na het volgen van de opfristraining kunt u weer voor 2 jaar opgenomen worden in het register.
 • De kosten voor vervolgregistratie zijn zeer laag.

Registratie vakbekwaamheid in levels

 • Iedereen die voor de eerste keer wordt geregistreerd in het register, krijgt het label: level 1.
 • Onder level 1 wordt verstaan: Startbekwaam. Level 1 krijg je als je examen doet of langer geleden examen hebt gedaan + opfristraining.
 • Onder level 2 wordt verstaan: Vakbekwaam. Level 2 krijg je als je voldoet aan level 1, als je 3 jaar werkervaring hebt en 2 specialistische opleidigingen hebt gevolgd.
 • Onder level 3 wordt verstaan: Specialist. Level 3 krijg je als je voldoet aan level 1+2, als je portofolio met werkzaamheden hebt ingeleverd en audit met gunstig gevolg afsluit.
Top