Blusgastechniek 1 / F-gassen

Inleiding

Dit betreft het examen dat volgt op de opleiding Blusgastechniek 1.

In het examen zijn tevens opgenomen de “Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur” zoals opgenomen in deel III van de BRL 200 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen, versie 1.0, 30 september 2015.
Zie voor meer informatie de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Het is ook mogelijk om uitsluitend voor deze “Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur” examen af te leggen.

Het examen voor deze Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur wordt door CIBV afgenomen conform (met ingang van het examen op 7 november 2016)  BRL 200 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen, versie 1.0, 30 september 2015.

Eindtermen

Certificaten

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen worden de volgende certificaten verstrekt:

  • Bij het slagen voor de “Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur” verstrekt CIBV  het “Certificaat f-gassen voor personen”.
  • Bij het slagen voor het volledige examen Blusgastechniek 1 wordt door CIBV het “Certificaat Vakbekwaamheid Blusgastechniek 1 Brandbeveiligingssystemen” verstrekt samen met het hiervoor genoemde “Certificaat f-gassen voor personen”.

Plannen en aanmelden

De volgende examendata zijn bekend voor Blusgastechniek 1 / F-gassen:
Woensdag 29 november 2017

Woensdag 16 mei 2018

Donderdag 29 november 2018

Om u aan te melden verzoeken wij u het volgende formulier ingevuld aan ons te retourneren:

Aanmeldformulier examen Blusgastechniek 1 / F-gassen
Aanmeldformulier her-examen Blusgastechniek 1 / F-gassen

Het examen

Onderdelen per examen:
* Meerkeuzevragen F-gassen
* Meerkeuzevragen algemeen
* Praktijk

Vaststellen eindcijfers:
Eindcijfer 6 of hoger voor voor ieder examendeel.

Geldige legitimatie verplicht
Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen:
* een zwart schrijvende pen
* een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine (is echter niet nodig tijdens voor het examen)
* er mag géén gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen / lesmateriaal

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement (zie hier).

Overige informatie

Tijden: tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een bevestigingsbrief met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd.

Locatie: Studiecentrum R2B Inspecties, Dwarsweg 12, 5301 KT Zaltbommel.

Per examen kunnen maximaal 15 deelnemers het examen afleggen.