Watermisttechniek 1

Inleiding

Dit betreft het examen dat volgt op de opleiding Watermisttechniek 1 die door OCB wordt georganiseerd.

Examens kunnen aangevraagd worden. Bij voldoende aanmeldingen zullen we een examen inplannen.

Het examen Watermisttechniek 1

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

Meerkeuzevragen (20) en Open vragen (5)

30min

45min

9:30

10:45 uur

Pauze

 

10:45

11:00 uur

Hydraulisch rekenen

90min

11:00

12:30 uur

Pauze

 

12:30

13:15 uur

Projectopdracht

120min

13:15

15:15 uur

Vaststellen eindcijfers:

Om te slagen dient men een eindcijfer 6 of hoger te behalen per onderdeel.

Dit houdt in dat men voor de meerkeuzevragen 70% van de vragen goed dient te beantwoorden, en voor de overige onderdelen (open vragen, hydraulisch rekenen en de projectopdracht) 60%.

Toegestane materialen:

  • schrijfgerei (zwart schrijvende pen)
  • een eenvoudige (niet programmeerbare) rekenmachine
  • de uitgereikte examenmaterialen
  • het door CIBV uitgereikte kladpapier

Bij de examenonderdelen Hydraulisch rekenen en Ontwerpopdracht mag naast het bovenstaande het volgende op tafel aanwezig zijn:

  • een exemplaar van de NFPA 750 zonder aantekeningen
  • eenvoudig tekenmateriaal

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement alsmede de eind- en toetstermen.

Overige informatie

Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs) kan worden voorgelegd.

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een schriftelijke uitnodiging.

Locatie examen: CIBV, Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort (parkeren op eigen terrein, bij slagboom aanbellen bij Bureau Veritas, bij receptie aanmelden voor CIBV).