(Aankomend) Sprinklertechnicus

Inleiding

Aankomend Sprinklertechnicus (voorheen Sprinklertechniek I)

In dit examen wordt getoetst of de kandidaat kennis en inzicht heeft van NEN-EN-12845:2015 / NEN-1073:2018 inclusief geldende bepalingen. Daarnaast moet de kandidaat in staat zijn om onder toezicht van een sprinklertechnicus ontwerptekeningen voor “standaard” sprinklerinstallaties te vervaardigen.

Sprinklertechnicus (voorheen Sprinklertechniek II)

In dit examen wordt getoetst of de kandidaat in staat is om zelfstandig alle voorkomende sprinklerinstallaties te ontwerpen. Daarnaast moet de cursist specifieke kennis van sprinklertechniek en de aanleg van vast opgestelde water voerende blusinstallaties hebben.

Het is vanaf november 2017 mogelijk om bij hetzelfde halfjaarlijkse examen deel te nemen aan een examen Aankomend Sprinklertechnicus (Sprinklertechniek I) en deel te nemen aan een examen Sprinklertechnicus (Sprinklertechniek II). Op de eerste dag zal het examen Aankomend Sprinklertechnicus worden afgenomen en de volgende dag zal het examen Sprinklertechnicus worden afgenomen.

Acceptatie CIBV diploma door het CCV

Het CIBV diploma voor (Aankomend) Sprinklertechnicus is opgenomen in het overzicht van diploma’s die geacht worden te voldoen aan de toetstermen zoals aangegeven in de certificatie- en inspectieschema’s voor VBB systemen.

Erkende sprinklerinstallateurs dienen medewerkers in dienst te hebben die beschikken over deze diploma’s.

Overzicht examens

Voor een overzicht van alle geplande examens kunt u terecht op de volgende link:

Overzicht brandexamens

Voor de examens (Aankomend) Sprinklertechnicus blijft een voldoende voor een examenonderdeel 24 maanden geldig. Binnen deze periode kan er herexamen(s) worden afgelegd.

Het examen

Deze webpagina geeft een samenvatting van de belangrijkste informatie. Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement alsmede de eindtermen:

Eindtermen Aankomend Sprinklertechnicus

Eindtermen Sprinklertechnicus

Onderdelen per examen:

Aankomend Sprinklertechnicus: Sprinklertechnicus:
* Meerkeuzevragen 30 min. 30 min.
* Hydraulisch rekenen 135 min. 135 min.
* Projectopdracht 180 min. 180 min.

 

Vaststellen eindcijfers:
Aankomend Sprinklertechnicus: eindcijfer 6 of hoger voor ieder examendeel

Sprinklertechnicus: eindcijfer 6 of hoger voor ieder examendeel

Geldige legitimatie verplicht
Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (zie examenreglement) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen

Algemeen: Een zwart schrijvende pen
Voor het beantwoorden van de vragen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine
Meerkeuzevragen: Er mag géén gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen / lesmateriaal
Hydraulisch rekenen:
Projectopdracht:
Bij de examenonderdelen Hydraulisch rekenen en Ontwerpopdracht mag u gebruik maken van (door u zelf mee te nemen) normen, syllabi en andere literatuur en eenvoudig tekenmateriaal

 

Overige informatie

Tijden: tussen 08:30 en 17:00 uur

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een bevestigingsbrief  met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd.

In verband met de wisselende grootte van de examengroepen worden de examens op diverse locaties afgenomen. De juiste locatie wordt per examen doorgegeven in de uitnodigingsbrief die de kandidaten ontvangen.