Leidinggevend Sprinklermonteur

Inleiding

Dit betreft het examen dat volgt op de opleiding Leidinggevend Sprinklermonteur.

Overzicht examens

Voor een overzicht van alle geplande examens kunt u terecht op de volgende link:

Overzicht brandexamens

Het examen Leidinggevend Sprinklermonteur

Onderdelen per examen:

Meerkeuzevragen 60 min.
Open vragen 45 min.

Vaststellen eindcijfers:

Eindcijfer 6 of hoger voor ieder examendeel.

Geldige legitimatie verplicht

Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen:

* een zwart schrijvende pen
* een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement en de eind- en toetstermen.

Overige informatie

Tijden: 1 dagdeel, tussen 08:30 en 17:00 uur

De kandidaten ontvangen uiterlijk 2 weken voor het examen een bevestigingsbrief met daarin o.a. vermeld de aanvangstijd.

In verband met de wisselende grootte van de examengroepen worden de examens op diverse locaties afgenomen. De juiste locatie wordt per examen doorgegeven in de uitnodigingsbrief die de kandidaten ontvangen.

Per examen kunnen minimaal 6, en maximaal 40 deelnemers het examen afleggen.