Blusgastechniek 1 / F-gassen

Inleiding

Dit betreft het examen dat volgt op de opleiding Blusgastechniek 1.

In het examen zijn opgenomen de “Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur” zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 van de BRL 200 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen, versie 1.2, 1 mei 2017. CIBV is door de Minister van Economische zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat, als exameninstelling erkend voor het afgeven van certificaten voor personen voor f-gassen op het gebied van brandbeveiligingsapparatuur. Zie voor meer informatie de website van Infomil / Rijkswaterstaat Leefomgeving (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Het is ook mogelijk om uitsluitend voor deze “Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur” examen af te leggen. Het examen voor deze Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur wordt door CIBV afgenomen conform  BRL 200 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen, versie 1.2, 1 mei 2017.

CIBV Eindtermen Blusgastechniek 1

Certificaten

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen worden de volgende certificaten verstrekt:

  • Bij het slagen voor de “Eindtermen stationaire brandbeveiligingsapparatuur” verstrekt CIBV  het “Certificaat f-gassen voor personen”.*
  • Bij het slagen voor het volledige examen Blusgastechniek 1 wordt door CIBV het “Certificaat Vakbekwaamheid Blusgastechniek 1 Brandbeveiligingssystemen” verstrekt samen met het hiervoor genoemde “Certificaat f-gassen voor personen”.

Overzicht examens en aanmelden

Voor een overzicht van alle geplande examens kunt u terecht op de volgende link:

Overzicht brandexamens

Het examen

Onderdelen per examen:
* Meerkeuzevragen F-gassen
* Meerkeuzevragen algemeen
* Praktijk

Vaststellen eindcijfers:
Eindcijfer 6 of hoger voor voor ieder examendeel.

Geldige legitimatie verplicht
Een kandidaat kan slechts aan het examen deelnemen indien tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs) kan worden voorgelegd.

Toegestane materialen:
* een zwart schrijvende pen
* een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine (is echter niet nodig tijdens voor het examen)
* er mag géén gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen / lesmateriaal

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het CIBV examenreglement.