Examens brandbeveiliging

Exameninstituut F-gassen

Sinds 2010 is CIBV aangewezen door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om examens af te nemen in het kader van de F-gassen (gefluoreerde broeikasgassen brandbeveiligingssystemen) verordening. De examens vinden gelijktijdig plaats met de examens Blusgastechniek 1.

Overige examens

Vanaf 2012 is ons examenpakket uitgebreid met:

  • Aankomend Sprinklertechnicus (voorheen Sprinklertechniek I)
  • Sprinklertechnicus (voorheen Sprinklertechniek II)
  • Watermisttechniek 1
  • Blusschuimtechniek
  • Leidinggevend Sprinklermonteur
  • Woningsprinklertechnicus
  • NFPA Sprinklertechnicus

Voor nadere informatie omtrent de examens verwijzen wij u naar de betreffende pagina’s in het menu of u kunt uw vraag stellen per email examen@cibv.nl

Algemeen

In verband met de wisselende grootte van de examengroepen worden de examens op diverse locaties afgenomen. De juiste locatie wordt per examen doorgegeven in de uitnodigingsbrief die de kandidaten ontvangen.

De volgende documenten zijn geldig voor alle Brandbeveilging examens:

Examenreglement Examens Brandbeveiliging