↓ Spring naar submenu

De CCV certificatieschema’s voor Levering en Onderhoud van BBCV (Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk) zijn op 1 februari 2017 door het CCV gepubliceerd en bevatten de criteria voor de certificatie van levering en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk zoals sprinklerinstallaties en de bijbehoren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. CIBV is hiervoor geaccrediteerd door de RvA en heeft hiervoor een licentie van het CCV.

CIBV verzorgt de certificering van Leveranciers en Onderhoudsbedrijven voor BBCV. RvA logo CIBV kleinstCIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de deze VBB certificatieschema’s (RvA scope CIBV).

Beschrijving certificatie BBCV

Het Vuurwerkbesluit bepaalt dat het bouwwerk waar opslag en verkoop van consumentenvuurwerk plaatsvindt, moet zijn voorzien van een brandbeveiligingsinstallatie die in geval van brand het
aanwezige vuurwerk ongevaarlijk kan maken, ontruiming van het bouwwerk in gang kan zetten en – indien vereist – hulpdiensten kan waarschuwen. Het ontwerpen en aanleggen van zo’n belangrijke installatie is werk voor bedrijven die op de hoogte zijn van de regelgeving en de voorschriften, en met vakbekwaam personeel werken volgens goede werkprocedures. Met behulp van dit certificatieschema kunnen deze bedrijven aan hun opdrachtgevers aantonen dat de geleverde brandbeveiligingsinstallatie in staat is om de vereiste functie te vervullen.

De kwaliteit van de brandblussystemen kan worden aangetoond met een certificaat.

Elke installatie heeft periodiek onderhoud nodig. In het geval van brandbeveiligingsinstallaties voor opslag van consumentenvuurwerk is het onderhoud essentieel: ten eerste omdat de installatie
alleen in geval van brand actief is, en ten tweede omdat het om een veiligheidsinstallatie gaat. Het onderhoud moet daarop zijn afgestemd, en is daarom werk voor specialisten met vakbekwaamheid en de juiste werkprocedures. Zij moeten de dienst die zij leveren en de omstandigheden waarin de onderhouden brandbeveiligingsinstallatie zijn werk moet doen, goed kennen. Dat vraagt om adequate borging van de kwaliteit van het onderhoud. De wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd moet het vertrouwen geven dat de brandbeveiligingsinstallatie in voorkomend geval zijn beoogde functie kan vervullen.

Afnemers en leveranciers hebben gezamenlijk belang bij de kwaliteit van brandblussystemen. In samenspraak ontwikkelden zij daarom certificatieschema’s.

Deze schema’s beschrijven nauwgezet hoe certificatie plaatsvindt en aan welke eisen installateurs, onderhoudsbedrijven en de certificatie-instelling moeten voldoen. De schema’s sluiten aan bij de zorgplicht uit het nieuwe Bouwbesluit.

CIBV heeft in een te downloaden pdf document het belang van productcertificatie samengevat. Het CCV heeft de verantwoordelijkheden en de samenhang tussen certificatie en inspectie in een brochure Certificatie en Inspectie samengevat.

Certificering nieuwe brandbeveiligingsinstallaties conform het BBCV certificatieschema

Als waarborg dat een nieuwe brandbeveiligingsinstallaties de beveiliging biedt die men ervan mag verwachten, kunnen bij oplevering de volgende certificaten beschikbaar zijn:

  • Een CCV BBCV installatiecertificaat voor de installatie;
  • Een CCV BBCV inspectiecertificaat (installatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen), zie de CCV website.

Certificatie onderhoud bestaande brandbeveiligingsinstallaties conform het BBCV certificatieschema

Als waarborg dat een bestaande brandbeveiligingsinstallatie de beveiliging blijft bieden die men ervan mag verwachten, moeten de volgende certificaten beschikbaar zijn:

  • Binnen 12 (+/- 2)  maanden na oplevering, en daarna in een frequentie van 12 (+/- 2)  maanden: een CCV BBCV onderhoudscertificaat over het jaarlijks onderhoudsprogramma van de installatie;
  • in een frequentie van 12 maanden (zoals vastgelegd in het Vuurwerkbesluit): een BBCV inspectiecertificaat (installatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen).

Actuele versie certificatieschema’s

Op 1 februari 2017 heeft het CCV de certificatieschema’s BBCV versie 1.0 voor Levering en Onderhoud gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 mei 2017. Zie hieronder.

 

Top