↓ Spring naar submenu

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden, en van welke zwaarte.

De eerste versie van de Risicoklassenindeling is medio jaren ’80 door verzekeringsmaatschappijen ontwikkeld; waarna ook leveranciers van inbraakbeveiliging hier mee zijn gaan werken.

Gebleken is dat zowel de modus operandi van inbrekers als de beveiligingsinzichten voortdurend wijzigen. Daarom wordt de VRKI periodiek aangepast aan de gewijzigde omstandigheden en nieuwe technische ontwikkelingen.
De VRKI wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV zorgt tevens voor de gewenste aanpassingen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

In de BORG regelingen (BORG-B en BORG-E) wordt de VRKI aangewezen om door erkende bedrijven te worden gebruikt bij het uitvoeren van een risicoanalyse en het bepalen van de risicoklasse.

Door het verstrekken van een certificaat door het erkende BORG Beveiligingsbedrijf kan aan belanghebbenden zoals een verzekeraar worden aangetoond dat aan de eisen behorende bij de uitgevoerde maatregelen uit de VRKI is voldaan.

Top