VBB Sprinklerinstallaties

De certificatieschema’s VBB-installaties zijn in 2012 door het CCV gepubliceerd en bevatten de criteria voor de certificatie van vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-installaties) zoals sprinklerinstallaties alsmede het onderhoud ervan. CIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV.

RvA logo CIBV kleinstCIBV verzorgt de certificering van sprinklerinstallateurs voor VBB Levering en Onderhoud. CIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de geldende certificatieschema’s voor VBB Levering en onderhoud; zie de RvA verrichtingenlijst.

Beschrijving certificatie VBB-installaties

Een brandblussysteem heeft als doel een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen. Het systeem moet aan de vooraf vastgestelde beschikbaarheidscriteria voldoen. Het systeem moet ook direct de prestatie kunnen leveren waarvoor hij is aangelegd. De kwaliteit van de brandblussystemen kan worden aangetoond met een certificaat.

Afnemers, leveranciers, brandweer en verzekeraars hebben gezamenlijk belang bij de kwaliteit van brandblussystemen. In samenspraak ontwikkelden zij daarom certificatieschema’s.

Deze schema’s beschrijven nauwgezet hoe certificatie plaatsvindt en aan welke eisen installateurs, onderhoudsbedrijven en de certificatie-instelling moeten voldoen. De schema’s sluiten aan bij de zorgplicht uit het nieuwe Bouwbesluit.

CIBV heeft in een te downloaden pdf document het belang van productcertificatie samengevat. Het CCV heeft de verantwoordelijkheden en de samenhang tussen certificatie en inspectie in een brochure Certificatie en Inspectie samengevat.

Certificering nieuwe sprinklerinstallaties conform het CCV-certificatieschema Leveren VBB-installaties

Als waarborg dat een nieuwe sprinklerinstallatie de beveiliging biedt die men ervan mag verwachten, kunnen bij oplevering de volgende certificaten beschikbaar zijn:

  • Een CCV VBB installatiecertificaat voor de installatie;
  • Een VBB inspectiecertificaat (installatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen), zie de CCV website.

Certificatie onderhoud bestaande sprinklerinstallaties conform het CCV-certificatieschema Onderhoud VBB-installaties

Als waarborg dat een bestaande sprinklerinstallatie de beveiliging blijft bieden die men ervan mag verwachten, moeten de volgende certificaten beschikbaar zijn:

  • Binnen 12 (+/- 2)  maanden na oplevering, en daarna in een frequentie van 12 (+/- 2)  maanden: een CCV VBB onderhoudscertificaat over het jaarlijks onderhoudsprogramma van de installatie;
  • in een frequentie van doorgaans 6 maanden (of een andere frequentie, b.v. zoals vastgelegd in het Bouwbesluit): een VBB inspectiecertificaat (installatie inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen).

Aanvragen certificatie voor het CCV-certificatieschema VBB-installaties

Het aanvragen van certificatie van uw bedrijf door CIBV kan eenvoudig online.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Actuele versie certificatieschema’s

Op 1 juli 2019 heeft het CCV de certificatieschema’s VBB 4.0 voor Levering en Onderhoud gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 december 2019.

CCV-Certificatieschema Leveren VBB-installaties versie 4.0

CCV-Certificatieschema onderhoud VBB-installaties versie 4.0

De versies 3.0 van de schema’s nog geldig:

CCV-Certificatieschema Leveren VBB-systemen versie 3.0 (kan vanaf 1 maart 2016 worden gebruikt)

CCV-Certificatieschema onderhoud VBB-systemen versie 3.0 (kan vanaf 1 maart 2016 worden gebruikt)

Werkwijze disputen en interpretaties

Technisch-inhoudelijke vraagstukken worden behandeld in een deskundigenpanel (DP). Bij hun werkzaamheden maken deskundigenpanels gebruik van twee vaste procedures. Er is een procedure voor het ontwikkelen en vaststellen van interpretaties van normen en voorschriften. Daarnaast is er een procedure voor behandeling van disputen over gelijkwaardige toepassing van een norm of voorschrift. Zie de Werkwijze disputen en interpretaties op de website van het CCV.

Contractlogboek sprinklerinstallateurs