Downloads REOB

Aanvragen certificatie als REOB-bedrijf

Het aanvragen van certificatie door CIBV gaat bijzonder eenvoudig.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Download beoordelingsprogramma

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma van het REOB certificatieschema downloaden zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.

Beoordelingsprogramma REOB

CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen

Op 15 december 2016 heeft het CCV versie 4.0 van het certificatieschema gepubliceerd.
De ingangsdatum is 15 maart 2017.

Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) versie 4.0 (Publicatiedatum 15 december 2016 )

Vervallen documenten REOB

Vervallen documenten kunt u vinden op de pagina REOB vervallen downloads