Downloads REOB

Aanvragen certificatie als REOB-bedrijf

Het aanvragen van certificatie door CIBV gaat bijzonder eenvoudig.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Download beoordelingsprogramma

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma van het REOB certificatieschema downloaden zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.

Beoordelingsprogramma REOB versie 4.0

Beoordelingsprogramma REOB versie 5.0

CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen

Het CCV heeft op 1 augustus 2019 versie 5.0 van het certificatieschema gepubliceerd. Versie 5.0 van het schema gaat in op 1 december 2019 en de onderhoudsbedrijven zijn verplicht vanaf die datum versie 5.0 te volgen. Na ingangsdatum moet de periodieke beoordeling op alle eisen van versie 5.0 plaatsvinden.

Versie 5.0 mag echter al vanaf de datum van publicatie worden gebruikt.

Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) versie 5.0 (bron: CCV, Publicatiedatum 1 augustus 2019)

Versie 4.0 vervalt op 1 december 2020 en de certificatie-instellingen nemen geen certificatiebesluiten meer volgens versie 4.0.

Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) versie 4.0 (bron: CCV, vervalt op 1 december 2020)

Vervallen documenten REOB

Vervallen documenten kunt u vinden op de pagina REOB vervallen downloads