UPD / IPB opsteller

De Regeling UPD opstellers is een certificatieregeling van CIBV. UPD’s kunnen zijn:

 • een uitgangspuntendocument (UPD)
 • een Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB) of
 • een Programma van Eisen (PvE).

De Regeling heeft tot doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van afnemers in de kwaliteit van van UPD’s te verhogen.

Deze Regeling beantwoordt daarmee de vraag van opdrachtgevers, bevoegde autoriteiten en verzekeraars om expertise en borging van kwaliteit bij het opstellen van uitgangspunten.

Waarom kiezen voor een erkend UPD opsteller?

Met gecertificeerde UPD opstellers is de kwaliteit van UPD's gewaarborgdTe vaak komt het voor dat een installatie niet wordt geaccepteerd omdat de brandbeveiliging op onjuiste uitgangspunten is gebaseerd. Deze wisselende kwaliteit van uitgangspuntendocumenten vormde de aanleiding tot de Regeling. Opdrachtgever, eisende partij en installateur hebben immers behoefte aan een hoge kwaliteit van het uitgangspuntendocument. Want daarmee wordt hun brandveiligheid gespecificeerd.

Ten eerste worden fouten voorkómen door de eis in de Regeling van interne controle (“vier-ogen-principe”). Daarnaast zorgt de steekproefcontrole door CIBV samen met een effectief sanctiebeleid dat  de lat op het juiste niveau wordt gelegd.

Opstellers kunnen eenvoudig worden gekozen uit een lijst met bedrijven die objectief zijn gekwalificeerd. Zie de pagina met erkende bedrijven.

Waarom als UPD opsteller kiezen voor certificatie?

U levert een hoge kwaliteit. Maar toch weten potentiële opdrachtgevers u als UPD opsteller niet altijd te vinden? U moet opboksen tegen organisaties die het opstellen van uitgangspuntendocumenten als bijzaak beschouwen? Onderscheid u dan met de kwalificatie als erkend UPD opsteller. Hierdoor wordt het voor de buitenwereld duidelijk dat u uw vak verstaat. Kwalificatie vindt plaats op onafhankelijke en onpartijdige wijze. Opleidingseisen en interne controleprocedures waarborgen een hoge kwaliteit en het sanctiebeleid zorgt ervoor dat ondermaatse kwaliteit wordt uitgefilterd.

De regeling, een leaflet en het beoordelingsprogramma kunt u downloaden via de pagina Downloads UPD / IPB opsteller.

Vakgebieden

CIBV verzorgt de certificatie van bedrijven voor de volgende vakgebieden:

 • Brandmeldinstallaties / Ontruimingsalarminstallaties (Programma’s van Eisen)
 • Rookbeheersingsinstallaties
 • Sprinklerbeveiliging
 • Lichtschuim installaties
 • Watermistinstallaties
 • Blusgasinstallaties
 • Brandbeveiligingsmaatregelen vuurwerkbewaarplaats
 • Brandbeveiligingsmaatregelen in het kader van PGS 15

Bovendien is erkenning mogelijk voor het opstellen van integrale uitgangspunten zoals IPB’s (Integraal Plan Brandbeveiliging). IPB’s worden bijvoorbeeld toegepast in het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB).

Aanvragen certificatie

Het aanvragen van certificatie door CIBV kan op de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.