OAI Downloads

Aanvragen certificatie als OAI-bedrijf

Het aanvragen van certificatie door CIBV kan op de pagina Aanvragen certificatie van deze website.

Voor de certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties zijn de volgende documenten van toepassing:

Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties

Op 15 januari 2019 heeft het CCV versie 4.0 van de CCV-certificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. Op 1 maart 2019 zijn de correctiebladen C1 gepubliceerd en verwerkt in onderstaande versies van de schema’s.
De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 15 april 2019, maar de schema’s kunnen al direct voor certificatie worden gebruikt. Bedrijven zijn verplicht vanaf 15 april 2019 versie 4.0 van de schema’s te volgen.

Correctieblad CCV-certificatieschema Leveren OAI 4.0 C1 2019
Correctieblad CCV-certificatieschema Installeren OAI 4.0 C1 2019
Correctieblad CCV-certificatieschema Onderhoud OAI 4.0 C1 2019

Certificatieschema Leveren Ontruimingsalarminstallaties versie 4.0+C1 (bron: CCV, verplicht vanaf 15 april 2019)
Certificatieschema Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties versie 4.0+C1 (bron: CCV, verplicht vanaf 15 april 2019)
Certificatieschema Installeren Ontruimingsalarminstallaties versie 4.0+C1 (bron: CCV, verplicht vanaf 15 april 2019)

Tot 15 april 2020 is versie 3.0 van de certificatieschema’s nog geldig:

Certificatieschema Leveren Ontruimingsalarminstallaties versie 3.0 (bron: CCV, vervalt op 15 april 2020)
Certificatieschema Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties versie 3.0 (bron: CCV, vervalt op 15 april 2020)
Certificatieschema Installeren Ontruimingsalarminstallaties versie 3.0 (bron: CCV, vervalt op 15 april 2020)

Op 12 september 2017 heeft het CCV de volgende correctiebladen op versie 3.0 gepubliceerd:

Correctieblad 1 CCV certificatieschema Leveren OAI
Correctieblad 1 CCV certificatieschema Onderhoud OAI

Het CCV heeft bovendien de volgende infosheets over deze certificatieschema’s gepubliceerd:

Infosheet Ontruimingsalarminstallaties voor installateurs
Infosheet Ontruimingsalarminstallaties voor opdrachtgevers

Beoordelingsprogramma

Als handleiding tijdens uw aanmelding kunt u het beoordelingsprogramma van de OAI certificatieschema’s gebruiken zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.

Voor de certificatieschema’s OAI zijn beoordelingsprogramma’s beschikbaar:

Beoordelingsprogramma OAI (branddetectie en onderhoud)
Beoordelingsprogramma OAI (installeren)

Vervallen documenten OAI

Vervallen documenten kunt u vinden op de pagina OAI vervallen downloads