Certificering Blusgasinstallatie

Certificering nieuwe blusgasinstallaties conform CIBV 1233

Gecertificeerde blusgasinstallatiebedrijven voorzien een blusgasinstallatie en het onderhoud ervan van een certificaat. Hiermee kunnen opdrachtgevers, autoriteiten en verzekeraars worden overtuigd dat de blusgasinstallatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften.

CIBV certificeert blusgasinstallatiebedrijven conform CIBV 1233 deel 1, 2 en 4 (zie voor de huidige geldende versie de CIBV 1233 Downloads pagina). Tot 1 juli 2015 was de voorganger van deze CIBV 1233, de LPS 1233 van kracht.

Het certificatieschema heeft de steun van brandweer, verzekeraars en de brancheorganisatie VEBON-NOVB in Nederland.

Soms is het gewenst dat de volledige beveiliging (inclusief de benodigde bouwkundige en organisatorische voorzieningen) onafhankelijk wordt beoordeeld. Dan kan productcertificatie worden aangevuld met een inspectie conform het VBB Inspectieschema (zie voor de geldende versie www.hetccv.nl).

Bedrijfscertificatie brandbeveiligingsinstallaties met HFK’s (o.a. FM 200)

Blusgasinstallaties met HFK’s (o.a. het blusgas FM 200) mogen alleen worden aangelegd en onderhouden door een conform BRL 100 gecertificeerd bedrijf. CIBV is voor certificatie van f-gassen door de Minister van Economische zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat erkend als enige keuringsinstantie voor stationaire brandbeveiligingssystemen. CIBV beoordeelt deze bedrijven vanaf 2016 op basis van de BRL 100. De door CIBV voor f-gassen brandbeveiliging gecertificeerde bedrijven zijn vermeld op de pagina met gecertificeerde bedrijven. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Certificatie nieuwe blusgasinstallaties conform CIBV 1233

Voorbeeld certificaat blusgasinstallatieAls waarborg dat een nieuwe blusgasinstallatie volgens de normen is aangelegd, wordt bij oplevering  een CIBV1233 installatiecertificaat voor de blusgasinstallatie verstrekt. Een voorbeeld van dit certificaat is hiernaast afgebeeld. Op dit certificaat is aangegeven welke onderdelen van de blusgasbeveiliging door het blusgasinstallatiebedrijf onder certificaat zijn geleverd.

Certificatie onderhoud blusgasinstallatie conform CIBV 1233

Als waarborg dat het onderhoud aan een blusgasinstallatie volgens de normen wordt uitgevoerd, wordt na onderhoud een CIBV1233 onderhoudscertificaat voor de blusgasinstallatie verstrekt.

Toelichting certificeringsprocedure blusgasinstallaties conform CIBV 1233

Tekst om in een bouwvergunning, bestek e.d. op te nemen hebben wij opgenomen in het volgende document:

Bestekomschrijving Certificering blusgasbeveiliging (Word)

Aanvragen certificatie voor het CIBV 1233 certificatieschema

Het aanvragen van certificatie door CIBV kan via de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.