BMI Downloads

Aanvragen certificatie als BMI-bedrijf

Het aanvragen van certificatie door CIBV gaat bijzonder eenvoudig.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties

Op 1 maart 2016 heeft het CCV versie 4.0 van de CCV-certificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd.
De ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 juni 2016, maar de schema’s kunnen al direct voor certificatie worden gebruikt.

CCV-Certificatieschema leveren BMI, versie 4.0
CCV-Certificatieschema installeren BMI, versie 4.0
CCV-Certificatieschema onderhoud BMI, versie 4.0

Voor de certificatieschema’s BMI hanteert CIBV de volgende beoordelingsprogramma’s:

Beoordelingsprogramma BMI (branddetectie en onderhoud)
Beoordelingsprogramma BMI (installeren)

Goed- en afkeurcriteria Accu’s

Voor het meten van accu’s worden verschillende methoden toegepast. Doordat het verkrijgen van de juiste meetmethode zoals door de fabrikant voorgeschreven zou moeten worden slechts beperkt beschikbaar wordt gesteld heeft CIBV hiervoor een handreiking geschreven. In het document “Goed en afkeurcriteria accu’s V3.0 d.d. 21-10-2015” wordt een methode omschreven welke toepasbaar is voor het beoordelen van meetgegevens bij metingen aan de brandmeldinstallaties.
Goed en afkeurcriteria accu’s V3.0 d.d. 21-10-2015

Vervallen documenten BMI

Vervallen documenten kunt u vinden op de pagina BMI vervallen downloads