BMI Downloads

Aanvragen certificatie als BMI-bedrijf

Het aanvragen van certificatie door CIBV gaat bijzonder eenvoudig.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties

Op 15 december 2018 heeft het CCV versie 5.0 van de CCV-certificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd. Op 1 maart 2019 zijn de correctiebladen C1 gepubliceerd. Op 1 november 2019 heeft het CCV kleine wijzigingen aangebracht in de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI). De wijzigingen zijn op 1 november gepubliceerd en gaan per direct in.

CCV-Certificatieschema leveren BMI, versie 5.0+A1 (verplicht vanaf 1 november 2019)
CCV-Certificatieschema installeren BMI, versie 5.0+A1 (verplicht vanaf 1 november 2019)
CCV-Certificatieschema onderhoud BMI, versie 5.0+A1 (versie 4-11-2019) (verplicht vanaf 1 november 2019)

De losse wijzigingsbladen A1 aanvullingsbladen zijn hier te vinden:
Wijzigingsblad A1 Leveren
Wijzigingsblad A1 Installeren
Wijzigingsblad A1 Onderhoud

Voor de certificatieschema’s BMI hanteert CIBV de volgende beoordelingsprogramma:
Beoordelingsprogramma BMI versie 5.0

De versies 4.0 van de schema’s zijn nog geldig:
CCV-Certificatieschema leveren BMI, versie 4.0 (tot 1 april 2020)
CCV-Certificatieschema installeren BMI, versie 4.0 (tot 1 april 2020)
CCV-Certificatieschema onderhoud BMI, versie 4.0 (tot 1 juli 2020)

Goed- en afkeurcriteria Accu’s

Voor het meten van accu’s worden verschillende methoden toegepast. Doordat het verkrijgen van de juiste meetmethode zoals door de fabrikant voorgeschreven zou moeten worden slechts beperkt beschikbaar wordt gesteld heeft CIBV hiervoor een handreiking geschreven. In het document “Goed en afkeurcriteria accu’s V3.0 d.d. 21-10-2015” wordt een methode omschreven welke toepasbaar is voor het beoordelen van meetgegevens bij metingen aan de brandmeldinstallaties.
Goed en afkeurcriteria accu’s V3.0 d.d. 21-10-2015

Bruikbare documenten

Om een brandmeldinstallatie conform het certificatieschema te kunnen aanleggen, installeren en onderhouden wordt op verschillende plaatsen verwezen naar documenten. Dit kunnen documenten zijn die vanuit het certificatieschema worden benoemd en vanuit de verschillende normen. Om hierin te ondersteunen stelt CIBV deze documenten in Word beschikbaar zodat deze, eventueel na het toevoegen van een bedrijfslogo en aanvullende gegevens, gebruikt kunnen worden.
Form-03-91 Model Rapport van Onderhoud BMI V5.0
Form-03-92 Model Onderhoudsplan BMI V5.0

Vervallen documenten BMI

Vervallen documenten kunt u vinden op de pagina BMI vervallen downloads