BMI vervallen downloads

De volgende documenten zijn vervangen door nieuwere versies op de pagina BMI Downloads

Met ontbrekende passage in Bijlage 5 onderaan (op 4-11-2019 hersteld

CCV-Certificatieschema onderhoud BMI, versie 5.0+A1 (versie 1-11-2019) (verplicht vanaf 1 november 2019)

BMI schema’s versie 5.0 (inclusief Correctiebladen C1)

Op 1 maart 2019 zijn de onderstaande schema’s inclusief correctiebladen C1 gepubliceerd en verwerkt in gepubliceerde versies van de schema’s.

CCV-Certificatieschema leveren BMI, versie 5.0+C1 (verplicht vanaf 1 april 2019)
CCV-Certificatieschema installeren BMI, versie 5.0+C1 (verplicht vanaf 1 april 2019)
CCV-Certificatieschema onderhoud BMI, versie 5.0+C1 (verplicht vanaf 1 april 2019)

BMI schema’s versie 5.0 (Correctiebladen C1)

Op 1 maart 2019 zijn de onderstaande correctiebladen C1 gepubliceerd .
Correctieblad CCV-certificatieschema Leveren BMI 5.0 C1 2019
Correctieblad CCV-certificatieschema Installeren BMI 5.0 C1 2019
Correctieblad CCV-certificatieschema Onderhoud BMI 5.0 C1 2019

BMI schema’s versie 5.0 (zonder correcties C1)

CCV-Certificatieschema leveren BMI, versie 5.0
CCV-Certificatieschema installeren BMI, versie 5.0
CCV-Certificatieschema onderhoud BMI, versie 5.0

BMI Beoordelingsprogramma’s versie 4.0

Beoordelingsprogramma BMI (branddetectie en onderhoud)
Beoordelingsprogramma BMI (installeren)

BMI schema’s versie 3.0

De certificatieschema’s Brandmeldinstallaties bestaan uit drie delen:
CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties versie 3.0 (geldig vanaf 1 mei 2015 tot 1 juni 2016)
CCV Certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties versie 3.0 (geldig vanaf 1 mei 2015 tot 1 juni 2016)
CCV Certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties versie 3.0 (geldig vanaf 1 mei 2015 tot 1 juni 2016)

BMI schema’s 2011, van toepassing tot 30 april 2015

CCV Certificatieschema Brandmeldinstallatie 2011
CCV Certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallatie 2011
CCV Certificatieschema Installeren Brandmeldinstallatie 2011

Regeling Brandmeldinstallaties 2002 (heruitgave 2009)

De Regeling Brandmeldinstallaties is ingetrokken per 1 januari 2015 en is vervangen door het Certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 (zie hierboven). Tot 1 september 2014 konden bedrijven volgens deze Regeling worden erkend. Bestaande erkenningen zijn tot 1 januari 2015 gecontinueerd.

Regeling Brandmeldinstallaties 2002 heruitgave 2009

In 2010 is een wijzigingsblad uitgekomen op de Regeling Brandmeldinstallaties. In dit wijzigingsblad wordt het volgende geregeld:

  • de NEN 2535:2009/C1:2010 mag worden toegepast;
  • de doormelding van een brandalarm kan in bepaalde situaties achterwege worden gelaten in een gecertificeerde brandmeldinstallatie
  • een toelichting op de wijze waarop storingsmeldingen moeten worden doorgemeld
  • een toelichting in hoeverre doormeldingen en sturingen onder de levering (en dus de certificatie) van het branddetectiebedrijf vallen

Wijzigingsblad A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

In 2012 is een wijzigingsblad uitgekomen op de Regeling Brandmeldinstallaties. In dit wijzigingsblad wordt het volgende geregeld:

  • gelijkwaardig aan een Rijkscertificaat module-examen Preventie van niveau Brandmeester van het NBBE is het diploma Brandpreventiedeskundige1, afgegeven na 1 april 2012.

Wijzigingsblad A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

Het CCV heeft ook een geïntegreerde informele versie (GIV) gepubliceerd waarin de wijzigingen en aanvullingen zijn verwerkt:

Regeling Brandmeldinstallatie geïntegreerde versie incl. A1 en A2

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties

Bestaande, niet gecertificeerde, brandmeldinstallaties kunnen worden gecertificeerd. Een branddetectiebedrijf doet een opname van de bestaande installatie en brengt zonodig verbeteringen aan zodat de installatie voldoet aan de geldende regelgeving. Ook kan een inspectie-instelling worden benaderd om een inspectie uit te voeren.

Aangezien de regelgeving tijdens aanleg anders kan zijn dat de huidige regelgeving ontstaan soms vragen. Ten einde een antwoord te kunnen geven op deze vragen, is een publicatie uitgegeven door het CCV. Deze publicatie is echter uitsluitend opgesteld voor toepassing onder de Regeling Brandmeldinstallaties 2002, die per 1 januari 2015 is ingetrokken. De publicatie vindt u hieronder:

Publicatie certificatie en inspectie van bestaande brandmeldinstallaties