Aanvragen certificatie

Het aanvragen van een offerte voor certificatie door CIBV gaat bijzonder eenvoudig.

 1. Aanvraag offerte
  U kunt een offerte aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen.
 2. Offerte
  Wij sturen u een ontvangstbevestiging waarna wij u binnen aan paar dagen een passende aanbieding toesturen.
 3. Opdracht
  Als u akkoord gaat met de offerte stuurt u de opdrachtbevestiging (als bijlage bij onze offerte meegezonden) ingevuld retour.
 4. Bevestiging
  U ontvangt van ons een opdrachtbevestiging met daarbij een overzicht van de eventueel nog benodigde documenten voor het 1e beoordelingsonderzoek.
  Als handleiding kunt u het beoordelingsprogramma van het betreffende schema downloaden van onze website zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.
 5. Afspraak maken
  Onze customer service neemt contact met u voor het inplannen van het beoordelingsonderzoek.
  Bij een positief resultaat verstrekken wij het erkenningcertificaat.

Heeft u nog vragen? U kunt altijd telefonisch bij ons terecht: 0884505770 of per email.