Aanvragen certificatie

Het aanvragen van een offerte voor certificatie door CIBV gaat bijzonder eenvoudig.

 1. Aanvraag offerte
  U kunt een offerte aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen.
 2. Offerte
  Na inzending ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en maken wij een offerte voor u op maat.
 3. Opdracht
  Als u akkoord gaat met de offerte stuurt u het (als bijlage bij onze offerte meegezonden) opdrachtformulier ingevuld en ondertekend retour.
 4. Bevestiging
  U ontvangt van ons een opdrachtbevestiging, met daarbij een overzicht van de eventueel nog benodigde documenten voor het 1e beoordelingsonderzoek.
  Als handleiding kunt u het beoordelingsprogramma van het betreffende schema downloaden van onze website zodat u kunt zien of u aan de voorwaarden voldoet en welke documenten u tijdens het beoordelingsonderzoek bij de hand moet hebben.
 5. Afspraak
  Onze customer service zal vervolgens een afspraak met u maken om het beoordelingsonderzoek uit te voeren. Bij een positief resultaat zullen wij het certificaat verstrekken.

Heeft u nog vragen? U kunt altijd telefonisch bij ons terecht: 0884505770 of per email.