Aanmelden vervolgregistratie

Met het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven om uw registratie in het CIBV Register Vakbekwaamheid te continueren.

Voor continuering in het register dient u te beschikken over:

  • een inschrijving in het register, én
  • een bewijs van het gevolgd hebben van een opfristraining (af te geven door een opleidingsinstituut met een overeenkomst met CIBV en niet ouder dan 24 maanden)
  • Gegevens inschrijver

  • Dit e-mailadres zal worden gebruikt voor correspondentie. Wanneer u hier uw eigen of een algemeen e-mailadres invult, dan zal de correspondentie naar dat adres worden verzonden. Wilt u meer personen aanmelden, kunt u het daarvoor bestemde aanmeld formulier opvragen bij examen@cibv.nl. U kunt daarmee meerdere deelnemers tegelijk aanmelden.
  • Uw aanmelding voor continuering van de vermelding in het CIBV Register wordt pas effectief indien u het bedrag van 30,25 Euro inclusief BTW heeft overgemaakt op het rekeningnummer van CIBV. Bovendien moet de bevestiging van de opleider van uw deelname aan de opfristraining bij CIBV zijn binnengekomen.