Aanmelden registratie

Met het onderstaande formulier kan een kandidaat zich voor het eerst aanmelden voor het CIBV Register Vakbekwaamheid.

Voor aanmelding in het register dient u te beschikken over:

  • een diploma MBV, TBV dan wel TBMB niet ouder dan 24 maanden;
  • een diploma MBV, TBV dan wel TBMB ouder dan 24 maanden én een bewijs van het gevolgd hebben van een opfristraining (af te geven door een opleidingsinstituut met een licentie van CIBV en niet ouder dan 24 maanden)
  • Diploma

  • Indien u beschikt over een diploma van CIBV dient u hier het nummer van het diploma aan te geven.
  • Indien u niet beschikt over een door CIBV afgegeven diploma dient u hier een scan van uw diploma te uploaden.
  • Gegevens inschrijver

  • Dit e-mailadres zal worden gebruikt voor correspondentie. Wanneer u hier uw eigen of een algemeen e-mailadres invult, dan zal de correspondentie naar dat adres worden verzonden. Wilt u meer personen aanmelden, kunt u het daarvoor bestemde aanmeld formulier opvragen bij examen@cibv.nl. U kunt daarmee meerdere deelnemers tegelijk aanmelden.
  • Uw aanmelding voor het CIBV Register wordt pas effectief indien u de factuur heeft betaald. Indien u in het bezit bent van een MBV, TBV dan wel TBMB diploma van CIBV niet ouder dan 24 maanden, is de eerste inschrijving gratis.