BMI: Brandmeldinstallaties

Het certificeren van brandmeldinstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van brandmeldinstallaties te ondersteunen. Een certificaat brandmeldinstallatie biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door het branddetectie-, installatie- of onderhoudsbedrijf.

RvA logo CIBV kleinstCIBV verzorgt de certificering van branddetectiebedrijven, installatiebedrijven en onderhoudsbedrijven voor de CCV certificatieschema’s Brandmeldinstallaties. CIBV is onder nummer C595 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor deze certificatieschema’s; zie de RvA verrichtingenlijst.

Meer informatie:

Het certificeren vindt plaats conform de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gepubliceerde certificatieschema’s en regelingen. CIBV heeft hiervoor een licentie van het CCV. Deze schema’s en regelingen zijn opgesteld in samenwerking met brandweer en verzekeraars. Bovendien wordt vanuit de bouwregelgeving naar deze schema’s en regelingen verwezen.

Door het CCV zijn de volgende schema’s en regelingen gepubliceerd:

  • Certificatieschema’s Brandmeldinstallatie
  • Regeling Brandmeldinstallatie 2002

Certificatieschema’s Brandmeldinstallatie

Door het CCV zijn vernieuwde certificatieschema’s ontwikkeld . De nieuwe schema’s zijn op 1 april 2012 gepubliceerd en gelden vanaf 1 juli 2012. Bedrijven kunnen zich vanaf 1 september 2012 door CIBV laten beoordelen volgens de nieuwe schema’s.
De nieuwe certificatieschema’s vervangen de CCV-Regeling Brandmeldinstallaties 2002. De nieuwe schema’s bestaan uit drie delen welke betrekking hebben op het ontwerpen / leveren, het installeren en het onderhoud. De nieuwe schema’s werken onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. De geldende versie vindt u op de pagina BMI Downloads.

Erkenning van brandmeldbedrijven

Een bedrijf kan zich laten certificeren voor alle activiteiten (ontwerp / levering, installatie en onderhoud), of kan kiezen om zich te specialiseren in bijvoorbeeld onderhoud. Zie hiervoor de certificatieschema’s op de pagina BMI Downloads.

Aanvragen certificatie als BMI-bedrijf

Het aanvragen van certificatie door CIBV kan eenvoudig online.
Voor de te volgen stappen verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden / offerte aanvragen van deze website.

Regeling Brandmeldinstallaties 2002

De “Regeling Brandmeldinstallaties 2002” is als certificatieschema door het CCV gepubliceerd. In 2010 en 2012 zijn wijzigingsbladen A1 respectievelijk A2 gepubliceerd. Onderdeel van het certificatieproces is een inspectie van de installatie met een steekproeffrequentie afhankelijk van het risico.

De Regeling Brandmeldinstallaties bleef bestaan tot 1 januari 2015 en is vervangen door de Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (zie hierboven). Tot 1 september 2014 konden bedrijven volgens deze Regeling worden erkend. Bestaande erkenningen zijn tot 1 januari 2015 gecontinueerd. Zie hiervoor de pagina BMI Vervallen downloads.